Меню
Your Cart

Условия за ползване

Oбщи условия за ползване на онлайн магазин „Fatall-Error.InFo

За да направи поръчка, всеки клиент се задължава да се запознае с тази информация и да се съгласи с условията описани в нея.

* Общи условия за потребителите

Чрез регистрацията в електронния магазин Fatall-Error.InFo, потребителите се съгласяват с изложените по-долу общи условия за предоставените чрез електронния магазин услуги от Fatall-Error.InFo.

Fatall-Error.InFo не носи отговорност за картинки или снимки, както и всички други обекти в сайта, попадащи под защитата на патентното и авторското право, предоставени от потребителите на интернет страницата /сайта/ Fatall-Error.InFo. Умоляваме носителите на права, касаещи материали, предоставени от нашите потребители, да ни уведомят своевременно за това, като представят необходимите доказателства, след което тези материали ще бъдат премахнати от интернет страницата /сайта/.
Fatall-Error.InFo си запазва правото да променя настоящите условия.

Изпълнител по договора за изработка е Fatall-Error.InFo, Булстат:..................., седалище и адрес на управление.............................

За купувач се смята всяко лице, регистрирало се във виртуалния магазин Fatall-Error.InFo, управляван от Изпълнителя, направил валидна поръчка чрез попълване на заявка , потвърдена в последствие по телефона.
Онлайн магазин е интернет сайтът с домейн 
Fatall-Error.InFo, собственост на Изпълнителя.
Предметът на договора е продукт избран от каталога на онлайн магазина.
Артикулите са изчерпателно изброени по размер, разцветка и вид в съответния раздел на виртуалния магазин, и се предоставят от Изпълнителя, като стойността им се включва в общата стойност на договора.
Изпълнителят се задължава да извърши възложеното му в срок до 7 работни дни от сключване на настоящия договор.
Цената на готовия продукт се калкулира автоматично посредством алгоритъм, предоставен от Изпълнителя, като окончателната цена се предоставя на потребителя след окончателното попълване на поръчката.
Възможните начини за плащане са:
Чрез наложен платеж на куриерската служба, извършваща доставка.
По изрично съгласие на поръчващия чрез предварително предплащане по уговорен от страните начин.
Доставката на щампирания артикул се извършва чрез куриерска фирма, единствено и само до населените места, посочени във формата за поръчка. Изпълнителят не носи отговорност при забавяне по вина на куриерската фирма.
Договорът за поръчка се счита за сключен от момента на потвърждаване на заявката по телефона, като поражда правните последици, предвидени в българското законодателство, както и следните права и задължения:

* Права и задължения на Изпълнителя

Изпълнителят се задължава да извърши срещу възнаграждение обработка и изпращане на избран от поръчващия продукт, по реда и условията в настоящия договор.
Изпълнителят си запазва правото да калкулира крайната цена чрез алгоритъм, предоставен във виртуалния магазин.

* Права и задължения на Поръчващия

Поръчващият има право да получи изработения артикул по реда и условията на настоящия договор.
Поръчващият се задължава да заплати цената, с която се е съгласил при потвърждаване на поръчката.

* Нередности, връщане, обезщетение

Изпълнителят се задължава да поправи нередностите, в следствие на некачествена изработка, по един от следните начини, избран от поръчващия:

- Чрез изработка на нов продукт по същия проект за сметка на Изпълнителя.
- Чрез изработка на артикул по нов проект на същата стойност.
- Чрез отстъпка при избор на артикул по по-скъп проект.
- Чрез връщане на сумата, платена по договора.
Поправката на нередностите от Изпълнителя става в 30 дневен срок, след потвърждаване от негова страна, че признава нередността да е по негова вина.
Оценката за произхода на нередността по щампования продукт се извършва на база на изпратена снимка с предполагаемата нередност от поръчващия на изпълнителя.
Отказът на поръчващия да приеме доставения му от куриерската служба продукт, изработен от Изпълнителя по негов проект, се счита за неизпълнение на настоящия договор, като в този случай изпълнителят има право на обезщетение в двоен размер на цената на настоящия договор.
На основание чл.57 т.3 от Закона за защита на потребителите, изпълнителят си запазва правото да откаже връщане на стоката, извън случаите на нередности по вина на изпълнителя, описани в настоящия договор.

Този сайт използва бисквитки с цел подобряване на обслужването на нашите клиенти. Ако продължите да използвате сайта ние приемаме, че сте съгласни с използването им. Повече информация за бисквитките: http://www.allaboutcookies.org/